DẠY NGOẠI NGỮ

Unit 3: Key adjectives - Cụm tính từ hay xuất hiện trong bài thi IELTS

  5/28/2019

Bài học ngày hôm nay sẽ là tập hợp một số tính từ hay xuất hiện trong bài thi IELTS.

Bạn xem lại bài học cũ:

·         Unit 1: Key nouns – Những danh từ thường xuất hiện trong IELTS

·         Unit 2: Key verbs - Dạng động từ hay xuất hiện trong đề thi IELTS

Đọc tiếp

Unit 2: Key verbs - Dạng động từ hay xuất hiện trong đề thi IELTS

  5/28/2019

Sau bài học Unit 1: Key nouns – Những danh từ thường xuất hiện trong IELTS Chủ đề ngày hôm nay sẽ là những động từ thường xuyên xuất hiện trong Ielts. 

Đọc tiếp

Unit 1: Key nouns – Những danh từ thường xuất hiện trong IELTS

  5/28/2019

Danh từ là chủ điểm cực kì quan trọng trong trong quá trình luyện thi IELTS .

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số danh từ trong IELTS có tần suất xuất hiện rất thường xuyên trong IELTS nhé!

Đọc tiếp

Unit 27: Complexsentences - CÂU PHỨC

  5/27/2019

Grammar là một tiêu chí quan trọng trong tính điểm IELTS speaking và IELTS writing. Vì vậy việc hiểu và biết cách viết câu phức đúng là rất quan trọng đối với những ai đang ôn thi IELTS muốn ghi điểm cao.  Giám khảo sẽ không cho bạn quá 5 điểm cho phần “grammatical range and accuracy” nếu bạn không thể viết hoặc khả năng của bạn hạn chế để viết chúng.

Đọc tiếp

Unit 26: Sentencestructure - Cấu trúc câu

  5/28/2019

Bài chia sẻ ngày hôm nay, giới thiệu cho các bạn hiểu về cấu trúc câu sẽ tập trung vào sự khác biệt giữa câu đơn, câu ghép, câu phức và câu phức – ghép. Bạn phải biết cách viết những loại câu này một cách chính xác trong bài thi IELTS writing vì giám khảo sẽ nhìn vào chúng khi họ chấm cho tiêu chí “grammatical range”.

Đọc tiếp

Unit 25: Nominalisation in written words - Cách định danh trong văn viết

  5/28/2019

Để viết được một đoạn văn bằng tiếng Anh tốt, các bạn cần phải nắm rõ bố cục và cách sắp xếp chi tiết trong một đoạn văn chứ không thể nghĩ sao viết vậy được. Viết văn tiếng Việt đã khó, viết đoạn văn bằng tiếng Anh còn khó hơn. Vì thế, nắm chắc những nguyên tắc sau để có thể viết tốt trong quá trình luyện viết tiếng Anh của mình nhé!

Đọc tiếp

Unit 24: Showing your position in a text - Vị trí trong một đoạn văn

  5/28/2019

Trong bất cứ bài viết, hay bài luận, dù bằng ngôn ngữ nào, thì mở bài (introduction) cũng là phần quan trọng nhất vì nó là những gì người đọc thấy đầu tiên. Do vậy, một mở bài thú vị, rõ ràng và hấp dẫn sẽ khiến cho người đọc muốn đọc hết bài văn của bạn.

Đọc tiếp

Unit 23: Linking ideas - Liên kết ý tưởng

  5/28/2019

Trong giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là khi trình bày câu trả lời hoặc bài nói dài, thì điều quan trọng là người nói phải biết cách sắp xếp và liên kết các ý tưởng với nhau sao cho mạch lạc đồng thời giúp người nghe nắm bắt cấu trúc bài nói của bạn một cách dễ dàng hơn. Trong bài viết này, sẽ giới thiệu cho các bạn một số cách liên kết phổ biến nhé.

Đọc tiếp

Unit 22: The passive - Câu bị động

  5/28/2019

Hãy cùng  tìm hiểu cấu trúc, cách sử dụng và cách chuyển từ câu chủ động qua câu bị động. Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia động từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ TO BE được chia ở dạng số nhiều... 

Đọc tiếp

Unit 21: Ways of organizing texts - Cách sắp xếp đoạn văn

  5/28/2019

Khi viết một đoạn văn bằng tiếng Anh, bạn phải luôn nhớ rằng chúng phải thể hiện được sự mạch lạc cần phải có.

Đọc tiếp