DẠY NGOẠI NGỮ

Tóm tắt giáo trình minna no Nihongo

  6/20/2019

Tóm tắt giáo trình minna no Nihongo

Đọc tiếp

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

  6/10/2019

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

Đọc tiếp

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

  6/10/2019

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

Đọc tiếp

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

  6/10/2019

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

Đọc tiếp

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana

  6/10/2019

Như các bạn đã biết, Hiragana và Katakana là 2 bộ chữ phổ dụng nhất trong tiếng Nhật. Nếu Hiragana là dùng để viết các chữ thuần Nhật, thì Katakana được dùng để viết những chữ vay mượn từ nước ngoài như từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha…

Đọc tiếp

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

  6/10/2019

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

Đọc tiếp

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

  6/10/2019

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo) 

Đọc tiếp

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

  6/10/2019

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

Đọc tiếp

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana

  6/10/2019

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (tiếp theo)

Đọc tiếp

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana

  6/10/2019

Trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu các bạn cách tự học các chữ trong bộ Hiragana, là bộ chữ mềm được sử dụng nhiều nhất trong hệ chữ viêt của Nhật. Bài viết hướng dẫn học bộ chữ Hiragana này sẽ chủ yếu hướng dẫn về cách viết, về cách đọc các bạn có thể theo dõi trong file : 01 – I. Nihon-go no hatsuon- 1. Kana to Haku.mp3 (có trong CD nghe của bộ sách Minnano Nihongo).

Đọc tiếp