DẠY NGOẠI NGỮ

Học minna no nihongo bài 5 (tiếp theo)

  6/11/2019

Học minna no nihongo bài 5 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 5

  6/11/2019

Chào các bạn! Trong bài học hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 5 theo giáo trình Minna no nihongo.

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 4 (tiếp theo)

  6/13/2019

Học minna no nihongo bài 4 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 4 (tiếp theo)

  6/13/2019

Học minna no nihongo bài 4 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 4

  6/13/2019

Chào các bạn! Trong bài học hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 4 theo giáo trình Minna no nihongo.

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 3 (tiếp theo)

  6/11/2019

Học minna no nihongo bài 3 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 3 (tiếp theo)

  6/11/2019

Học minna no nihongo bài 3 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 3 (tiếp theo)

  6/11/2019

Học minna no nihongo bài 3 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 3

  6/11/2019

Về cách thức học, chắc các bạn đã quen với cách tự học, các bạn hãy làm theo cách đã làm trong bài 1 và bài 2. Tự học online xin cung cấp thêm video để các bạn tham khảo thêm. Nội dung tóm tắt của video, các bạn xem ở phía dưới :

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 2 (tiếp theo)

  6/11/2019

Học minna no nihongo bài 2 (tiếp theo)

Đọc tiếp