DẠY NGOẠI NGỮ

Học minna no nihongo bài 7 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 7 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 7 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 7 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 7 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 7 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài 7

  6/12/2019

Chào các bạn trong bài học hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 7 theo giáo trình Minna no nihongo.

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 6 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 6 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 6 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 6 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 6 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 6 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 6

  6/12/2019

Về cách thức học, chắc các bạn đã quen với cách tự học, các bạn hãy làm theo cách đã làm trong bài 1 và bài 2. 

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 5 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 5 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 5 (tiếp theo)

  6/11/2019

Học minna no nihongo bài 5 (tiếp theo)

Đọc tiếp