DẠY NGOẠI NGỮ

Học minna no nihongo bài 10 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 10 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài 10

  6/12/2019

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài 10

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 9 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 9 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 9 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 9 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 9 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 9 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài 9

  6/12/2019

Chào các bạn trong bài học hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 9 theo giáo trình Minna no nihongo.

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 8 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 8 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 8 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 8 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 8 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 8 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài 8

  6/12/2019

Chào các bạn trong bài học hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài 8 theo giáo trình Minna no nihongo.

Đọc tiếp