DẠY NGOẠI NGỮ

Học minna no nihongo bài 15 (tiếp theo)

  6/13/2019

Học minna no nihongo bài 15 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Hướng dẫn tự học sách Minna no nihongo bài số 15

  6/13/2019

Hướng dẫn tự học sách Minna no nihongo bài số 15

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 14 (tiếp theo)

  6/13/2019

Học minna no nihongo bài 14 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 14 (tiếp theo)

  6/13/2019

Học minna no nihongo bài 14 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 14 (tiếp theo)

  6/13/2019

Học minna no nihongo bài 14 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài 14

  6/13/2019

Chào các bạn trong bài học hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 14 theo giáo trình Minna no nihongo.

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 13 (tiếp theo)

  6/13/2019

Học minna no nihongo bài 13 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 13 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 13 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 13 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 13 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài 13

  6/12/2019

Chào các bạn trong bài học hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 13 theo giáo trình Minna no nihongo.

Đọc tiếp