GIỚI THIỆU

Chúng tôi đến đây!

  1/9/2019

Công ty Thái Hưng là doanh nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực: tư vấn du học, giảng dạy ngoại ngữ (Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn...), đào tạo nghề và cung ứng lao động. 

Đọc tiếp

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

  12/26/2018

LÀM VIỆC CÙNG NHAU-HẠNH PHÚC CÙNG NHAU ! - Đó là tâm nguyện và tư tưởng chỉ đạo của Công ty Thái Hưng chúng tôi.

Đọc tiếp