Trường Campion College Canada

13/5/2019 - Lượt xem: 7322
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
 Trường nằm trên khuôn viên chính của trường đại học Regina, nằm trong một trong những công viên đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ. Trung tâm Wascana với diện tích 2.300 ha, cơ quan lập pháp của Tỉnh cùng với các trung tâm giáo dục, văn hoá nghệ thuật và giải trí.

Website: http://campioncollege.ca/

Tên trường : Campion College at the University of Regina

Địa chỉ: 3737 Wascana Pkwy, Regina, SK S4S 0A2, Canada

Năm thành lập: 1917

Giới thiệu chung về trường:

Campion là một trường cao đẳng công giáo thuộc trường Đại học Regina. Là một trường cao đẳng công giáo, giáo dục tại Campion là sự kết hợp giứa học thuật xuất sắc với giá trị đạo đức và dịch vụ cho mọi người. Đó chính là điều làm cho học vấn ở Campion trở nên độc nhất trong các trường đại học ở Canada.

Khoảng 700 sinh viên đang theo học tại các khoa Nghệ thuật, Khoa học và Truyền thông, Nghệ thuật và Biểu diễn (trước đây là Mỹ thuật) tại trường Đại học Regina được đăng ký thông qua Campion.  Các khóa học do giảng viên Campion giảng dạy mở rộng cho tất cả các sinh viên của đại học Regina, Cao đẳng Luther và Đại học First Nations của Canada.

Chương trình dào tạo:

Các ngành học tại Campion College

·         Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

·         Khoa học Xã hội và Truyền thông

·         Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

·         Kinh doanh & Quản lý

·         Kỹ thuật

·         Luật

·         Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế

·         Nhân văn

·         Nông nghiệp và Thú y

·         Y tế và sức khỏe

Yêu cầu đầu vào:

Tốt nghiệp THPT.

IELTS 6.5 (không kĩ năng nào dưới 5.5)


Chi phí học tập:

Khoa/Khoản chi phí

Học phí/Chi phí khác (một kì)

Khoa Nghê thuật (Faculty of Art)

$9,789.90

Khoa Truyền thông, Nghệ thuật và Biểu diễn & Khoa học(Faculty of Media, Art, and Performance & Faculty of Science)

$10,352.40

Phí đăng ký nhập học

$100

Phí đoàn sinh viên( 1 tín)

$8.20

Phí sức khỏe và nha khoa

$196.40

Phí xe bus

$87.60

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT: CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI: CAD$5,250

 


 Trường nằm trên khuôn viên chính của trường đại học Regina, nằm trong một trong những công viên đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ. Trung tâm Wascana với diện tích 2.300 ha, cơ quan lập pháp của Tỉnh cùng với các trung tâm giáo dục, văn hoá nghệ thuật và giải trí.

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: