Tóm tắt giáo trình minna no nihongo bài 45

23/6/2019 - Lượt xem: 12283
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tóm tắt giáo trình minna no nihongo bài 45 

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  45 46 47 48 49 50


Tóm tắt giáo trình minna no nihongo bài 45 :

Từ vựng :

TT

Từ vựng

Chữ Hán

Ý nghĩa

1

あやまります

謝ります

xin lỗi

2

あいます

います

gặp ( tai nạn)

3

しんじます

じます

tin tưởng

4

よういます

します

chuẩn bị

5

キャンセルします

hủy bỏ

6

いまくいきます

thuận lợi

7

ほしょうしょ

giấy bảo hành

8

りょうしゅうしょ

hóa đơn

9

おくりもの

贈り

quà tặng

10

まちがいでんわ

điện thoại nhầm

11

キャンプ

trại

12

かかり

nhân viên, người phụ trách

13

ちゅうし

đình chỉ, dừng

14

てん

điểm

15

レバー

cần gạt

16

さつ

tờ ( tiền)

17

ちゃんと

đúng, hẳn hoi

18

きゅうに

gấp

19

たのしみにしています

mong đợi

20

いじょうです

xin hết

 

     Kanji

 

     Ngữ pháp

Mẫu câu

Ý nghĩa – cách dùng

Ví dụ

V/ V / V ない/ Adj/ N +
は、~

trong trường hợp ~

(いけ)ない(ばあい)は、(れんらく)してください。
Trong trường hợp không thể đi hãy liên lạc cho tôi.
いそがしい(ばあい)は、(いけ)ない。
Trong trường hợp bận thì tôi không thể đi được.
調(
ちょうし)(わるい)(ばあい)は、やすんだほう
がいいです。
Trong trường hợp sức khoẻ yếu hãy nên dừng lại.

V/ Adj/ N ( th thông thường) のに、

tuy ~ nhưng ~

(やくそく)したのに、(かのじょ)()ない。
Mặc dù đã hứa nhưng cô ấy không đến.
この(もんだい)しい(むずかしい)のに、
してみています。
Mặc dù vấn đề này khó nhưng hãy thử làm xem sao.
きょうは(にちようび)なのに、
(はたらか)なければなりません。
Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng tôi vẫn phải làm việc.

 

Dịch hội thoại bài số 45

Tôi đã cố gắng luyện tập mà…

 

Người phụ trách: Mọi người, cuộc chạy Marathon này là cuộc chạy Marathon sức khỏe nên đừng cố quá sức.

Nếu có khó chịu thì hãy nói với người phụ trách.

Người tham gia: Vâng.

Người phụ trách: Trong trường hợp nhầm đường chạy thì hãy trở về chỗ ban đầu và tiếp tục.

Người tham gia: À, vậy nếu giữa đường muốn dừng thì sao ạ?

Người phụ trách: Trường hợp đó thì sau khi nói tên cho người phụ trách gần đó rồi hãy đi về.

Vậy thì đến thời gian bắt đầu.

……………………………………………………………………………………….

Suzuki: Anh Miller, cuộc chạy Marathon thế nào rồi?

Miller: Tôi đạt vị trí thứ 2.

Suzuki: Vị trí thứ 2 sao? Giỏi quá nhỉ.

Miller: Không đâu, tôi đã cố gắng tập luyện nhưng không thể thắng được nên rất tiếc.

Suzuki: Năm sau lại có đó.

 

Tóm tắt giáo trình minna no nihongo bài 45 

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: