Một số văn bản pháp luật liên quan hoạt động tư vấn du học

12/3/2019 - Lượt xem: 518
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Để tiện cho việc tìm hiểu các quy định của Nhà nước về cho phép công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, quản lý dịch vụ tư vấn du học, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh, tổ chức cử hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn du học cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, các thủ tục cần giải quyết để đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập,...sau đây Thái Hưng tổng hợp một số tài liệu. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về nghiên cứu.Tên tài liệu

Cơ quan ban hành

Nội dung tóm tắt

Link xem trực tiếp

Link download

Quyết định Số: 05/2013/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính Phủ

Quyết định này quy định việc quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, quản lý dịch vụ tư vấn du học, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh, tổ chức cử hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn du học cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Link xem trực tiếp

Link download

 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 


 Thủ tướng Chính Phủ

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó có sửa đổi một số điều về dịch vụ tư vấn du học

 

Link xem trực tiếp

 

Link download

 

Số: 135/2018/NĐ-CP


  Thủ tướng Chính Phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục


Link xem trực tiếp

 

Link download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tiện cho việc tìm hiểu các quy định của Nhà nước về cho phép công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, quản lý dịch vụ tư vấn du học, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh, tổ chức cử hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn du học cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, các thủ tục cần giải quyết để đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập,...sau đây Thái Hưng tổng hợp một số tài liệu. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về nghiên cứu.

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: