Kho tài liệu học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu

19/9/2019 - Lượt xem: 16683
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Trung tâm ngoại ngữ du học Thái Hưng Lào Cai đào tạo các trình độ tiếng Nhật cho mọi người từ cơ bản, sơ cấp, trung cấp…, nếu quan tâm đến các khóa học từ cơ bản đến nâng cao bạn liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lớp học chi tiết phù hợp với bạn. Các tài liệu học tiếng Nhật dành cho bạn ở đây là những tài liệu dễ học nhất cho người mới học, vì vậy, cố gắng hoàn thành nhé các bạn. Chúc các bạn thành công học tập tốt trên con đường học tiếng Nhật.

1. Cùng nhau học tiếng Nhật. download

2. Học chữ Kanji với bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng Nhật download

3. Các mẫu câu trong tiếng Nhật thực dụng download

4. Giáo trình tiếng Nhật Kanzen Master 1 kyuu grammar tiếng Việt download

5. Học tiếng Nhật với 40 Động từ thông dụng nhất download

6. Một số tính từ tiếng Nhật ( Kana ) download

7. Giáo trình minano nihongo 1 tiếng việt download

8. Giáo trình minano nihongo 2 tiếng việt download

9. Giáo Trình 50 bài từ vựng và ngữ pháp Mina no Nihongo ( FPT ) download

10. Giáo trình tiếng Nhật Minna no Nihongo Shokyuu De Yomeru Topikku 25 download

11. Tài liệu Từ vựng và Ngữ pháp N5 download

12. Tài liệu Từ vựng và Ngữ pháp N4 download

13. Tài liệu Từ vựng và Ngữ pháp N3 download

14. Cách viết thư trong tiếng Nhật download

15. 24 Quy tắc học Kanji tập I-II download

16. Bảng Hán tự 2136 chữ download

17. Tài liệu luyện thi N4 và N5 Gokaku Dekiru, đáp án và audio download

18. Tài liệu học tiếng Nhật Kanji Look and Learn, pdf download

19. Trọn bộ giáo trình Shin Nihongo No Kiso | Audio | Phần mềm học download

20. Giáo trình 1945 chữ Hán thông dụng trong tiếng Nhật, pdf download

21. Từ điển học Tiếng Nhật bằng hình ảnh, download pdf – Learn Japanese Picture Dictionary download

22. Sách bài tập Minna no Nihongo I – II – Kaite Oboeru download

23. Sách bài tập ngữ pháp Minna no Nihongo I-II Hyoujun Mondaishuu pdf download

24. Tài liệu hướng dẫn tập viết chữ Hiragana và Katakana pdf download

Trung tâm ngoại ngữ du học Thái Hưng Lào Cai đào tạo các trình độ tiếng Nhật cho mọi người từ cơ bản, sơ cấp, trung cấp…, nếu quan tâm đến các khóa học từ cơ bản đến nâng cao bạn liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lớp học chi tiết phù hợp với bạn. Các tài liệu học tiếng Nhật dành cho bạn ở đây là những tài liệu dễ học nhất cho người mới học, vì vậy, cố gắng hoàn thành nhé các bạn. Chúc các bạn thành công học tập tốt trên con đường học tiếng Nhật.

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn:

1 - phidway - phidway@newonlinemail.xyz - 9/3/2023 - 11:18
buy cialis without prescription Huang KC, Hsu SP, Yang CC, Ou Yang P, Lee KT, Morisawa S, et al
2 - aspepub - aspepub@bernardmail.xyz - 3/3/2023 - 18:54
As the veins dilate, pressure in the venous end of the capillaries decreases, reducing capillary filtration and increasing fluid reabsorption comprar cialis online He is annoyingly turning weight loss pills with high blood pressure to go, in the ear I heard Mr
3 - Clourdy - Clourdy@onymail.xyz - 25/2/2023 - 13:21
cialis 5 mg Therefore, we hypothesized that concomitant exposure of all three compounds will increase the apical to basal absorption of these constituents
4 - steeshy - steeshy@onymail.xyz - 15/2/2023 - 9:31
The two other studies cited above focused on ART 15, 16 accutane coupon
5 - Cyroice - Cyroice@mailuk.site - 7/2/2023 - 13:48
how to buy cialis 5 2 h IM, IV MTX, Rheumatrex, Trexall
6 - Sciendy - Sciendy@onemailtop.xyz - 7/2/2023 - 8:34
It appears that the currently prescribed application sites for transdermal estradiol were chosen based more on minimizing cancer risk than on effectiveness of absorbtion long-term use of clomid in males
7 - beexiaLag - beexiaLag@newtopmail.xyz - 6/2/2023 - 4:31
can you buy cialis online Distal tubular secretion of K can be blocked by K sparing diuretics such as amiloride and triamtirene, which block apical cell Na channels
8 - FalgagNok - FalgagNok@newonlinemail.xyz - 5/2/2023 - 22:24
20mg day is sufficent during cycle clomid fertility drugs
9 - beexiaLag - beexiaLag@newtopmail.xyz - 3/2/2023 - 10:21
order priligy I leave every session uplifted, buoyed by a flurry of endorphins flooding through my body
10 - Intuith - Intuith@baileymail.xyz - 3/2/2023 - 8:40
generic for cialis Manufactured by Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, India Distributed by Zydus Pharmaceuticals USA Inc