Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

10/6/2019 - Lượt xem: 11945
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

Trang: 1 2 3 4

 

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

 

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là na. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét ngang chiều từ trái sang phải.

– Nét thứ 2 : là một nét cong vượt quá nét thứ nhất chiều từ trên xuống, và cắt qua điểm chính giữa nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là ni. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1  nét ngang thẳng từ trái sang.

-Nét thứ 2 : là một nét song song với nét thứ nhất và dài hơn nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là nư. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất viết gần giống số 7 nhưng phần sau nghiêng hơn.

-Nét thứ 2 : là một nét gạch từ trên xuống lệch sang bên phải và cắt qua phần sau của nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là nê. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là một nét phẩy ngắn từ trên xuống lệch sang bên phải

-Nét thứ 2 : viết gần giống số 7 nhưng phần sau nghiêng hơn.

-Nét thứ 3: là một nét xổ dọc bắt đầu từ đoạn giữa của phần sau nét thứ 2 kéo xuống.

-Nét thứ 4: là một nét phấy lệch sang phải, điểm bắt đầu gần điểm bắt đầu của nét thứ 3.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là nô. Cách viết :

– Nét thứ 1 : chữ này chỉ có một nét, là một nét cong từ trên xuống và lệch dần sang bên phải.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là ha. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1  nét phẩy, hất lệch sang trái chiều từ trên xuống.

-Nét thứ 2 : là một nét phẩy hất lệch sang phải chiều từ trên xuống, đối diện với nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là hi. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 nét ngang hơi chếch lên, chiều từ trái sang phải.

-Nét thứ 2 : phần đầu là một nét dọc xuống sau đó kéo sang ngang chiều dài bằng hoặc hơn nét thứ nhất một chút.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là fư. Cách viết :

– Nét thứ 1 :  chữ chỉ gồm một nét viết gần giống số 7 nhưng phần sau hơi nghiêng hơn.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là hê. Cách viết : giống cách viết của chữ hê trong hiragana

– Nét thứ 1 : chữ này chỉ có một nét, viết giống như nét vẽ mái nhà nhưng phần bên trái ngắn hơn phần bên phải.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là hô. Cách viết :

– Nét thứ 1 : nét thứ 1 là một nét ngang thẳng từ trái sang phải.

– Nét thứ 2 : là một nét xổ dọc từ trên xuống, cắt qua chính giữa nét thứ nhất, đến phần cuối hơi móc lên.

-Nét thứ 3:  là một nét phẩy lệch sang trái và nằm bên trái nét thứ 2.

-Nét thứ 4: là một nét phẩy lệch sang phải và nằm bên phải nét thứ 2.

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau

Trang: 1 2 3 4

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: