Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

10/6/2019 - Lượt xem: 11805
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

Trang: 1 2 3 4

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

 

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là sa. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 nét ngang, xuất phát từ điểm cao ¾ kéo sang ngang, có chiều rộng bằng chiều rộng của chữ.

– Nét thứ 2 : là một nét thẳng cắt qua nét thứ nhất.

-Nét thứ 3: là một nét hơi cong cắt qua nét thứ nhất và đối diện với nét thứ 2, dần dần càng kéo xuống dưới lại càng cong vào.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là shi. Cách viết :

-Nét thứ 1: là một nét phẩy từ trên xuống dưới là lệch sang bên phải.

-Nét thứ 2: là một nét phẩy gần song song với nét thứ nhất.

-Nét thứ 3: là một nét chéo hất lên chếch sang bên phải.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là sư. Cách viết :

– Nét thứ 1 : viết giống như kí hiệu > (lớn hơn) trong toán học, nhưng phần bên dưới dài hơn và phần bên trên thì là nét ngang thẳng.

– Nét thứ 2 : là một nét phẩy kéo từ trái sang phải, điểm bắt đầu từ chính giữa phần sau của nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là sê. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét ngang hơi chếch lên đến gần cuối thì móc xuống vào bên trong.

– Nét thứ 2 : đầu tiên là phần nét thẳng cắt qua nét thứ nhất rồi sau đó kéo sang ngang chiều dài của phần nét ngang bằng hoặc ngắn hơn một chút so với nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là sô. Cách viết :

-Nét thứ 1: là một nét phẩy từ trên xuống dưới và lệch sang bên phải.

-Nét thứ 2: là một nét cong từ trên xuống dưới và lệch sang bên trái, điểm bắt đầu cao bằng điểm bắt đầu của nét thứ nhất, ôm lấy nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là ta. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét phẩy từ trên xuống lệch sang bên trái.

– Nét thứ 2 : viết gần giống số 7 nhưng hơi nghiêng hơn và phần sau song song với nét thứ nhất.

-Nét thứ 3: là một nét phẩy nối từ điểm gần cuối của nét thứ nhất sang điểm chính giữa của phần sau nét thứ 2.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là chi. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét phẩy chiều từ trên xuống lệch sang bên trái.

– Nét thứ 2 : là một nét ngang từ trái sang phải ở bên dưới nét thứ nhất

-Nét thứ 3: là một nét cong từ trên xuống, điểm bắt đầu từ giữa nét đầu tiên và cắt qua nét thứ 2.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là tsu. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét phẩy chiều từ trên xuống lệch sang bên phải

– Nét thứ 2 : là một nét phẩy giống như nét thứ nhất và nằm bên phải nét thứ nhất.

-Nét thứ 3: là một nét chéo từ trên xuống lệch sang bên trái, điểm bắt đầu cao bằng 2 nét thứ 1 và 2

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là tê. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét ngang từ trái sang phải

– Nét thứ 2 : là một nét ngang song song với nét thứ nhất và dài hơn nét thứ nhất.

-Nét thứ 3:là một nét cong bắt đầu từ chính giữa nét thứ 2 kéo từ trên xuống.

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Chữ : đọc là tê. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét dọc, chiều từ trên xuống.

– Nét thứ 2 : là một nét phẩy chiều từ trên xuống lệch sang bên phải và bắt đầu từ chính giữa nét thứ nhất.

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau

Trang: 1 2 3 4

Hướng dẫn học bộ chữ Katakana (phần tiếp theo)

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn:

1 - beexiaLag - beexiaLag@newtopmail.xyz - 8/2/2023 - 12:52
clomid buy india By decreasing early follicular phase estrogen synthesis, there is a decrease in estradiol- mediated negative feedback at the hypothalamus, with a resultant increase in endogenous gonadotropin secretion
2 - THEANTGAX - THEANTGAX@bernardmail.xyz - 4/2/2023 - 20:31
priligy dapoxetine buy ofloxacin ciprofloxacin tablet uses in telugu Turkey, a member of the NATO military alliance, announcedthis week that it had chosen the FD 2000 missile defense systemfrom China Precision Machinery Import and Export Corp, orCPMIEC, over rival systems from Russian, U
3 - Elorant - Elorant@onymail.xyz - 4/2/2023 - 2:36
This is considered the default bid accutane dose