Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)

10/6/2019 - Lượt xem: 11675
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo) 

Trang: 1 2 3 4 5

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo)


Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là ma. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1  ngang chiều rộng bằng chiều rộng của chữ.

– Nét thứ 2 : nét thứ 2  cũng là một nét ngang song song với nét thứ nhất nhưng ngắn hơn một chút.

-Nét thứ 3: đầu tiên kéo một nét dọc từ trên xuống dưới, cắt 2 nét ngang vừa rồi,  đến phần cuối móc lại như số 2 viết thường. Chú ý điểm đầu nét phải vượt qua nét ngang đầu tiên.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là mi. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Đầu tiên hất lên một đoạn ngắn, nhưng không chếch lên quá nhiều, rồi kéo xuống viết như số 2 thường, phần đuôi kéo hơi dài ra một chút.

– Nét thứ 2 : nét thứ 2 là một nét hơi chéo chiều từ trên xuống cắt phần đuôi vừa kéo dài ra của nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là mư. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1  ngang  chiều rộng vừa phải.

– Nét thứ 2 : nét thứ 2 viết gần giống nét thứ 2 của chữ nhưng đến phần cuối kéo dài sang ngang bên phải và hơi móc lên.

-Nét thứ 3: là một nét hất chiều từ trên xuống và hơi lệch sang bên phải một chút.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là mê. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1  dọc từ trên xuống,  phần cuối hơi lệch sang bên phải một chút

-Nét thứ 2 : đầu tiên kéo một nét dọc chéo xuống, chếch sang bên trái và chiều dài hơn nét thứ nhất một chút, sau đó vòng theo chiều kim đồng hồ một nửa vòng tròn rồi dừng lại.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là mô. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 nét móc dọc từ trên xuống dưới, phần cuối hơi móc lên.

– Nét thứ 2 : nét thứ 2 là một nét ngang cắt ở dưới nét đầu tiên một chút

-Nét thứ 3: nét thứ 3 là một nét ngang song song với nét thứ 2 nhưng hơi cong một chút.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là ya. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét móc sang ngang cuộn lại ở cuối, tạo hình hơi vòng cung ở đoạn giữa.

– Nét thứ 2 : là một nét phẩy ngắn, chiều từ trên xuống, hơi lệch sang phải và chạm vào chỗ vòng cung của nét thứ  nhất.

-Nét thứ 3: là nét xổ chéo sang bên phải chiều từ trên xuống, và cắt qua gần điểm đầu nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là yu. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Viết gần giống chữ n thường của tiếng việt nhưng phần bụng chữ tròn lại và chiếu cao thấp hơn.

– Nét thứ 2 : là một nét dọc hơi cong chiều từ trên xuống, cắt qua 2 điểm của nét thứ nhất và phần cuối hơi hất sang trái.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là yo. Cách viết :

– Nét thứ 1 : là một nét ngang độ dài vừa phải

– Nét thứ 2 : phần đầu là nét thẳng chiều từ trên xuống và chạm vào điểm đầu của nét thứ nhất, chú ý nét thẳng phải vượt quá nét ngang thứ nhất, đến gần cuối vòng lại như vòng số 2 viết thường.

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau

Trang: 1 2 3 4 5

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (phần tiếp theo) 

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: