Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana

10/6/2019 - Lượt xem: 11705
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (tiếp theo)

Trang: 1 2 3 4 5 

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (tiếp theo)

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là sa. Cách viết :


– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 nét ngang, xuất phát từ điểm cao ¾ kéo sang ngang, có chiều rộng bằng chiều rộng của chữ. Nét chữ phần đầu hơi hướng xuống dần dần chếch lên một chút.

– Nét thứ 2 : là một nét chéo từ trên xuống cắt qua nét thứ nhất

-Nét thứ 3: là một vòng cung nhỏ ở dưới 2 nét vừa rồi

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là shi. Cách viết :


-Nét thứ 1: Chữ này chỉ có một nét kéo thẳng từ trên xuống dưới sau đó móc hơi cong ở cuối chữ, gần giống như nét móc của tiếng Trung.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là sư. Cách viết :


– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 nét ngang thẳng, xuất phát từ điểm cao ¾ kéo sang ngang, có chiều rộng lớn hơn  chiều rộng của chữ một chút.

– Nét thứ 2 : đầu tiên là một nét thẳng kéo từ trên xuống đến đoạn chiều dài khoảng 2/3 vòng ngược lại móc lên thành một vòng tròn rồi lại kéo xuống.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là sê. Cách viết:


– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 nét ngang phần cuối hơi chếch lên , xuất phát từ điểm cao ¾ kéo sang ngang, có chiều rộng bằng chiều rộng của chữ.

– Nét thứ 2 : đầu tiên là một nét thẳng kéo từ trên xuống, cắt ở đoạn 2/3 của nét ngang vừa nãy theo chiều đẩy ra xa.

-Nét thứ 3: cũng là một nét thẳng từ trên xuống nhưng ngược chiều với nét thứ 2, cắt nét thứ nhất ở đoạn 1/3 chiều dài  theo chiều đẩy ra xa, phần nét dọc dài hơn nét thứ 2 đến cuối kéo dài sang ngang bên phải, sao cho đảm bảo đoạn nét ngang vừa kéo ra dài hơn khoảng cách đến điểm cắt giữa nét thứ nhất nét thứ 2 nhưng ngắn hơn nét thứ nhất.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là sô. Cách viết :


-Nét thứ 1: chữ này chỉ có một nét viết liền, phần trên viết giống chữ Z nhưng nét ngang bên trên ngắn hơn nét ngang bên dưới. Tiếp tục giữ bút từ điểm cuối của chữ z vừa rồi móc xuống như chữ C của tiếng Việt.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là ta. Cách viết :

– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 nét ngang phần cuối hơi chếch lên , xuất phát từ điểm cao ¾ kéo sang ngang.

– Nét thứ 2 : là một nét thẳng kéo từ trên xuống, cắt ở đoạn giữa của nét thứ nhất, điểm cắt của nét thứ nhất và nét thứ 2 ở đoạn bằng khoảng 1/3 chiều dài của nét thứ 2.

-Nét thứ 3: là một nét ngang ở thấp hơn nét thứ nhất hơi cách ra so với 2 nét vừa rồi một xíu

-Nét thứ 4: cũng là một nét ngang gần song song với nét thứ 3 phần đầu nét hơi cao lên một chút rồi hạ xuống và kéo thẳng ra, dài hơn nét thứ 3 vừa rồi.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là chi. Cách viết :


– Nét thứ 1 : Nét thứ nhất là 1 nét ngang phần cuối hơi chếch lên , xuất phát từ điểm cao ¾ kéo sang ngang, có chiều rộng nhỏ hơn chiều rộng của chữ một chút.

– Nét thứ 2 : đầu tiên là một nét thẳng kéo từ trên xuống, cắt ở đoạn giữa của nét thứ nhất, điểm cắt cũng nằm giữa phần dọc của nét thứ 2, hết nét dọc móc như chữ C viết ngược của tiếng Việt.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là tsu. Cách viết :


– Nét thứ 1 : chữ này chỉ có một nét, viết như chữ C ngược nhưng chiều cao thấp hơn và điểm đầu dài hơn điểm cuối một chút.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là tê. Cách viết :


– Nét thứ 1 : chữ này chỉ có một nét,  phần nét ngang đầu tiên đoạn cuối hơi chếch lên, độ rộng bằng độ rộng của chữ,  đến điểm cuối của nét ngang móc xuống  như chữ C và điểm nhô ra bên trên dài hơn điểm kết thúc của chữ một chút.

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana – Chữ : đọc là tô. Cách viết :


– Nét thứ 1 : là một nét dọc, độ dài vừa phải, kéo từ trên xuống

– Nét thứ 2 : viết giống như chữ C nhưng khoảng bụng chữ hẹp hơn, phần điểm đầu đặt bút hơi chếch lên và phải để cho nét dọc vừa rồi chạm vào nét móc này.

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau

Trang: 1 2 3 4 5 

Hướng dẫn học bộ chữ Hiragana (tiếp theo)

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: