DU HỌC TRUNG QUỐC – HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

21/2/2020 - Lượt xem: 6380
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Học bổng toàn phần du học Đại học Vân Nam, kì nhập học tháng 9/2020, các hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Xuất học bổng trị giá tới 420 triệu đồng. 

Trường: Đại học Vân Nam

Các hạng mục tài trợ:  Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. 

Chuyên ngành: Cử nhân: Tất cả các chuyên ngành. Thạc sĩ và Tiến sĩ: Chuyên ngành Tiếng Hán và Kinh doanh kinh tế quốc tế.

Thời hạn tài trợ:  Căn cứ vào yêu cầu chuyên ngành được lựa chọn khác nhau, cử nhân 4 năm, thạc sĩ 2-3 năm học, tiến sĩ 3-4 năm học.

Ngôn ngữ học: Tiếng Trung 

Nội dung tài trợ và tiêu chuẩn:

Miễn hoàn toàn học phí, kí túc xá, bảo hiểm và trợ cấp sinh hoạt phí.

Cụ thể như sau:

- Cử nhân: tổng 57200RMB/năm, bao gồm: Học phí: 22000RMB, chỗ ở: 8400RMBsinh hoạt phí: 26000RMBbảo hiểm 800RMB

- Thạc sĩtổng 74200RMB/năm, bao gồm: Học phí: 29000RMB, chỗ ở: 8400RMBsinh hoạt phí: 36000RMBbảo hiểm 800RMB.

-  Tiến sĩtổng 92800RMB/năm, bao gồm: Học phí 38000RMB, chỗ ở: 12000RMBsinh hoạt phí: 42000RMBbảo hiẻm 800RMB.

 


Điều kiện nộp hồ sơ:

1. Công dân không phải quốc tịch Trung Quốc, chỉ giới hạn trong việc tuyển sinh, không cung cấp cho sinh viên đã có mặt tại trường.  Ứng viên cử nhân không quá 30 tuổi, ứng viên thạc sĩ không quá 35 tuổi, ứng viên tiến sĩ không quá 40 tuổi.

2. Các ứng viên phải có trình độ HSK bậc 4 trở lên. Ứng viên học cử nhân phải có điểm các môn cấp THPT từ 8,0 trở lên. Các ứng viên cử nhân và tiến sĩ có thể hưởng học bổng toàn phần nếu chuyên môn rất giỏi và có trình độ tiếng Trung chưa đến mức HSK 4 cấp, có thể hưởng học bổng toàn phần trong một năm học bổ túc tiếng Trung.

3. Các ứng viên cần cung cấp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất và bản sao trang ảnh của hộ chiếu.

4. Chương trình học tập và nghiên cứu của bản thân (không ít hơn 800 từ), viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

5. 2 lá thư giới thiệu viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

6. Hạn nộp hồ sơ đến ngày 15/3/2020.

Thời gian gửi thông báo trúng tuyển: Cuối tháng 7/2020.

Thời gian trình diện nhập học: cuối tháng 8/2020.

Địa chỉ tư vấn và thu nhận hồ sơ:

 


Nhấn để đăng kí tư vấn:

 


 

Học bổng toàn phần du học Đại học Vân Nam, kì nhập học tháng 9/2020, các hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Xuất học bổng trị giá tới 420 triệu đồng. 

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: